Promocja książki Stanisława Jankowskiego „Agatona” pt. „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie”

Wydawnictwo Bellona wraz ze Stowarzyszeniem Monopol Warszawski zorganizowało 10 września w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 wydarzenie otwarte, w ramach którego promowana była najnowsza rozszerzona i poprawiona wersja książki z 1996 roku autorstwa Stanisława Jankowskiego „Agatona” pt. „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie”.

To pasjonujący zapis wspomnień człowieka nietuzinkowego, symbolu losów przedwojennej polskiej inteligencji, jego służby dla Polskiego Państwa Podziemnego i trudnych powojennych wyborów w kraju dźwigającym się z ruin i poddanym sowieckiemu zniewoleniu.

Spotkanie poprowadził Janusz Owsiany, prezes SMW. Prezentacji życiorysu dokonał dr hab. Piotr Rozwadowski. Na spotkaniu obecna była rodzina bohatera. Wspominał go również prof. Tomasz Szarota, przyjaciel, autor wstępu do książki.

W rozmowach kuluarowych po oficjalnej części spotkania promocyjnego podnoszono wielokrotnie temat upamiętnienia Stanisława Jankowskiego w formie pomnika.  

Projekt finansuje m.st. Warszawa.