Co słychać u powstańców?

Pandemia nie oszczędziła nikogo. Gdy w marcu zapadła decyzja o tymczasowym zamknięciu Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, zmieniła się również forma opieki nad podopiecznymi Nowolipia 22. Trzeba było przeorganizować system pomocy tak, aby dotrzeć do wszystkich, którzy nagle zostali zamknięci w czterech ścianach. Poszerzone zakresy opieki nad powstańcami spowodowały, że trzeba również było zadbać o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania tych działań, których nie mógł uwzględnić budżet projektowy Nowolipia 22.

Obecnie weterani pozostający pod opieką Stowarzyszenia Monopol Warszawski, które prowadzi placówkę, cierpią na „syndrom  zamknięcia w więzieniu”, jak to określiła Zofia Gordon pseudonim „Iskra”. Chcą się wyrywać do świata i dopytują – kiedy wreszcie będą się mogli spotkać na Nowolipiu 22.

Przed pandemią

Do czasu wybuchu pandemii ośrodek na Nowolipiu 22 gwarantował dzienną opieką powstańcom warszawskim. Pewną ich grupę dowozili zakupionym w ramach miejskiego projektu i dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych samochodem kierowcy zatrudnieni przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski. Trzy razy w tygodniu prowadzone były zajęcia z gimnastyki ogólnokondycyjnej. Stałym elementem harmonogramu tygodniowego były także środowe spotkania brydżowe. Dzięki zaangażowaniu jednego z partnerów projektu – Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – regularnie w ośrodku odbywały się wykłady. Około 40 osób otrzymywało obiad przygotowany przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej i całodobowy poczęstunek złożony z ciepłych i zimnych napojów oraz przekąsek. Jedną z inicjatyw cieszących się dużym zainteresowaniem Powstańców Warszawskich był cykl spotkań z artystami oraz koncerty. Nieodłączną atrakcją każdego tygodnia były także wizyty dzieci i młodzieży. W ramach tych spotkań miały miejsce różne aktywności łączące pokolenia w zależności od wieku grupy. Przedszkolaki umilały czas seniorom, biorąc udział we wspólnych warsztatach z rękodzieła, śpiewając wspólnie okolicznościowe piosenki czy wystawiając przedstawienia. Młodzież uczestniczyła w lekcjach historii. Podopieczni ośrodka czuli się w nim tak dobrze, że wyprawiali  na Nowolipiu 22 swoje urodziny.

Pomoc podczas pandemii

Ze względu na doniesienia o wybuchu epidemii koronawirusa w Chinach i pierwszych przypadkach zarażeń w Polsce Stowarzyszenie Monopol Warszawski podjęło decyzję o zawieszeniu spotkań z dziećmi i młodzieżą. Kilka tygodni później, tj. 12 marca, stało się jasne, że są to środki niewystarczające, aby zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne podopiecznym i decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich został zamknięty.

Jednocześnie zespół ośrodka wraz z grupą wolontariuszy otoczył opieką wszystkich zarówno dotychczasowych podopiecznych, jak również tych, którzy dopiero teraz zaczęli się zgłaszać telefonicznie. Codziennie byli w kontakcie z weteranami, by monitorować ich stan zdrowia i w razie konieczności wezwać pogotowie lub lekarza na wizytę domową. Zbierali również od nich zapotrzebowania na leki, które realizowaliśmy w aptekach. Dostarczali seniorom kanapki, ciepłe obiady i zakupy. Wspierali ich w wysyłaniu urzędowej korespondencji. W miarę możliwości umilali jubilatom ich urodziny. Uruchomili także telefoniczne wsparcie psychologa.

Zainteresowanie otrzymaniem pomocy było tak duże, że w licznych apelach Stowarzyszenia Monopol Warszawski zgłosiło się z prośbą o wsparcie swoich działań. Szybki odzew był dla wszystkich ulgą i wielką radością.

Przekraczającymi oczekiwania stało się zainteresowanie zabiegami rehabilitacyjnymi. Z chwilą rozluźnienia obostrzeń w wydzielonej i zabezpieczonej zgodnie z wymaganiami służb sanitarnych części obiektu regularne zabiegi rehabilitacyjne podjęła dwójka rehabilitantów zatrudnionych w ośrodku. Poczta pantoflowa upowszechniła informację o takiej akcji na Nowolipiu 22. Zgłaszały się kolejne osoby. Oprócz 40 osób – stałych bywalców domu – o pomoc poprosiło ponad 100 powstańców. Stowarzyszenie Monopol Warszawski stanęło przed dużym wyzwaniem, by dotrzeć do wszystkich z ofertą rehabilitacji domowej, z obiadami czy zakupami. Wiele restauracji w czasie pandemii włączyło się w przygotowywanie posiłków w weekendy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, podchorążowie WAT i funkcjonariusze Straży Granicznej przyszli z pomocą w zakresie dowozów jedzenia i transportu osób, a m.in. fundacja Orlenu – Dar Serca, wspomogła ośrodek finansowo, dzięki czemu można było kupić najpotrzebniejsze leki i środki spożywcze. Rozmiar zainteresowania zabiegami rehabilitacyjnymi powstańców skłonił Stowarzyszenie Monopol Warszawski do poszukiwania rozwiązań na nową skalę. Zbiegło się to z planami  Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która postanowiła popularyzować możliwości fizjoterapii w domach pacjentów. Izba zaproponowała społeczny udział w opiece nad weteranami  grupie rehabilitantów. Podpisano stosowne porozumienie i uruchomiono akcję „Fizjoterapia porusza”. To jednak nie wyczerpało tematu opieki nad seniorami. Potrzebne jest zatrudnienie kolejnych rehabilitantów, na co wymagane będą dodatkowe środki finansowe.

Pracownicy Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich w towarzystwie wolontariuszy organizują indywidualne spacery wokół miejsca zamieszkania weteranów. Towarzyszą im również w trakcie wyjazdów w sprawach osobistych. Pojawiła się przy okazji konieczność zorganizowania systemu telepowiadamiania o sytuacjach kryzysowych. Przedsięwzięcie to będzie zorganizowane przy współpracy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta.

76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

W związku z obchodzoną w tym roku 76. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego Stowarzyszenie Monopol Warszawski postanowiło zrobić niespodziankę wszystkim żyjącym uczestnikom tego zrywu niepodległościowego i złożyć im życzenia oraz podziękowania za walkę o wolną Warszawę i niepodległą Polskę, do czego dołączyły dzieci. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Sióstr Felicjanek wykonały rysunki przedstawiające ich wizję powstania warszawskiego. Efekty dziecięcej wyobraźni przedrukowane zostały na kartki pocztowe, które trafiły do podopiecznych ośrodka na Nowolipiu 22.

Takie gesty mają ogromne znaczenie i sprawiają ogromną radość powstańcom. Ważne jest, by weterani, którzy walczyli za naszą wolność czuli, że pamiętamy o nich zawsze.

Kupmy wspólnie samochód dla powstańców!

Wszystkich, którzy zechcieliby się włączyć do akcji pomocy Powstańcom Warszawskim przypominamy, że jeszcze do 22 września trwa zbiórka na tak potrzebny drugi samochód, który byłby do dyspozycji naszych seniorów.

Koszyk można zasilać na platformie Siepomagam.pl:

https://www.siepomaga.pl/koszyk-powstanca?fbclid=IwAR2jGXAzfmd72aVsde8Ezkk92CzlmIikFnI4j0SiitwaywKJOHnVWZD_TUM — z: Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich Nowolipie 22