Wizyta młodzieży z Francji w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

9 października uczniowie z Collѐge les Hauts Grillets et Lycée International de Saint-Germain-en-Laye z Sekcji Polskiej odwiedzili wraz z nauczycielami Powstańców Warszawskich w ich domu przy ulicy Nowolipie 22.

Wycieczka młodzieży francuskiej do Warszawy była już zaplanowana, ale w związku z naszą niedawną wizytą w Ambasadzie RP w Paryżu z monodramem Małgorzaty Bańki pt. „Nie bój się nocy. Opowieść o Powstaniu Warszawskim” oraz wykładem Janusza Owsianego na temat odradzania się Warszawy z ruin po zniszczeniach dokonanych w trakcie II wojny światowej, harmonogram pobytu został zmieniony na wyraźne życzenia młodych ludzi i przy aprobacie towarzyszących im nauczycieli.

Przygotowaliśmy kolejną wyjątkową lekcję historii, w której brali udział Powstańcy Warszawscy ogromnie przejęci możliwością przekazania swoich doświadczeń młodym ludziom, którzy przez fakt mieszkania poza granicami Polski, mają odmienną perspektywę i inny odbiór wydarzeń historycznych.

Spotkaniu towarzyszyły nie tylko merytoryczne komentarze i bardzo wnikliwe pytania, ale również – łzy wzruszenia podczas prywatnych rozmów i wspólnego śpiewania powstańczych piosenek. Domowników ciekawiło, jakie życie prowadzą młodzi ludzie w Paryżu, uczniowie nie mogli natomiast wyjść z podziwu nad ogromną żywotnością naszych seniorów.

To wszystko powoduje, że  każde takie spotkanie jest wartościowe i przynosi korzyści każdej ze stron.

Projekt finansuje m.st. Warszawa.