Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser”, Centrum Praskie „Koneser”

U zbiegu ulic Ząbkowskiej i Markowskiej mieści się zabytkowy kompleks budynków dawnej Warszawskiej Wytwórnia Wódek „Koneser”. Fabryka została zbudowana w 1897 roku z charakterystycznej czerwonej cegły w stylu neogotyckim. Kompleks składał się z budynków różnego przeznaczenia: magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, budynków mieszkalnych i przedszkole. Fabryka należała do grupy najbardziej zaawansowanych technologicznie warszawskich zakładów produkcyjnych tamtych czasów. Lata świetności Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” (tzw. Monopolu) przypadły na dwudziestolecie międzywojenne. Wówczas w fabryce zatrudnionych było ponad 400 osób, a jej możliwości produkcyjne osiągały ćwierć miliona butelek trunku na dobę.

W związku z pogarszająca się sytuacją finansową zakładu w latach 90-tych XX w. opracowane zostały plany ratunkowe, a także koncepcja całkowitego przeobrażenia tego miejsca i przekształcenia go w Praskie Centrum Kultury. Jednym z inicjatorów i współautorów tego projektu było właśnie Stowarzyszenie Monopol Warszawski.

Ostatecznie produkcja wódek (m.in. „Luksusowej”, „Wyborowej”, czy „Żytniej”) prowadzona była do roku 2002. Pod koniec aktywności fabryki, w zabytkowych obiektach „Konesera” niewykorzystywanych już do produkcji, powstały pierwsze zręby centrum kulturalno-artystycznego. Otwarty został Teatr „Wytwórnia”, który działał do końca 2010 roku, powstały galerie sztuki oraz  knajpki i kluby („CzystaOjczysta”,  „Sen Pszczoły” – obecnie przeniesione do innych lokalizacji). Organizowane były tu także wystawy i pokazy typu street performance. Ostatecznie, w związku z fatalnym stanem technicznym budynków, obiekt został sprzedany z założeniem przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem w tym miejscu Praskiego Centrum „Koneser”. Projekt łączy funkcje kulturalne, rozrywkowe, usługowe, biznesowe oraz mieszkalne. Na terenie „Konesera” powstaje także „Muzeum Wódki Polskiej”, ukazujące ponad 600-letnią historię i tradycję polskiego gorzelnictwa. Mieści się ono w zabytkowym budynku rektyfikacji spirytusu z 1897 roku.

Od roku 2015 na terenie „Konesera” swoją siedzibę ma Warszawski Google Campus. Początkowo zajmował on – zrewitalizowany w pierwszej kolejności – budynek „Kordegardy” (charakterystyczna budowla u zbiegu ulic Ząbkowskiej i Markowskiej, tuż koło bramy głównej), obecnie mieści się w specjalnie zaadaptowanym do własnych potrzeb dawnym magazynie spirytusu.