Partnerzy

Miasto Stołeczne Warszawa. Od lat współpracujemy z Miastem Stołecznym Warszawa w ramach projektów rewitalizacyjnych i Społecznych. Od 2015 roku jesteśmy partnerem Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W kwietniu 2017 roku nasze dwa projekty – inicjatywy na rzecz rewitalizacji społecznej warszawskiej Pragi Północ, zostały wpisane na listę projektów wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Zintegrowanego Programu Rewitalizacji M.st. Warszawy do 2022 roku. [czytaj więcej]


Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT) jest stowarzyszeniem o charakterze publiczno-prywatnym, platformą współpracy i integracji środowiska turystycznego w Warszawie. Członkiem inicjującym powstanie stowarzyszenia było Miasto stołeczne Warszawa. [czytaj więcej]


Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego „Panda” to organizacja, która od ponad 30 gromadzi środki ma rozwój warszawskiego ZOO. „Panda” pozyskuje fundusze z akcji „adopcji” zwierząt, organizacji rozmaitych imprez na terenie ZOO, działalności sklepiku z upominkami oraz restauracji TEMBO. Od 2014 roku jest operatorem obiektu zrewitalizowanej Wili Żabińskich, w którym organizuje koncerty i inne imprezy kulturalne i artystyczne w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Monopol Warszawski. [czytaj więcej]


Towarzystwo Przyjaciół Warszawy (TPW) jest organizacją pożytku publicznego, o korzeniach sięgających okresu I wojny światowej. Wówczas, w maju 1915 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Pragi, pierwsze z kilkunastu towarzystw -przyjaciół „dzielnic”, których kontynuatorem jest TPW. TPW gromadzi ludzi, którzy pragną poznać przeszłość Warszawy, zrozumieć proces jej przekształcania w teraźniejszości i zapoznać się z wizją Warszawy przyszłości. [czytaj więcej]


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało w 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (założonego w 1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (założonego w 1906 r.), stając się ich prawnym następcą, spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku. Towarzystwo zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 2,2 tysiącach kół i klubów PTTK. [czytaj więcej]


Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) to organizacja pozarządowa zrzeszająca instytucje, inne NGO, branżę turystyczną oraz osoby fizyczne zainteresowane rozwojem turystyki w województwie mazowieckim. Obecnie MROT zrzesza ponad 80 podmiotów. [czytaj więcej]


Stowarzyszenie CONVIUVIUM Berlin e.V. to organizacja wyższej użyteczności publicznej z siedzibą w Berlinie. Jako stowarzyszenie ludzi kreatywnych jest platformą działań na polu promocji i współpracy niemiecko-polskiej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki. Propaguje idee otwartej Europy i wspólnej odpowiedzialności artystów za kształtowanie porozumienia międzynarodowego oraz międzypokoleniowego. Od kilku lat, we współpracy ze Stowarzyszeniem CONVIVIUM, oraz pod auspicjami polskich placówek konsularnych, organizujemy imprezy promujące polskie malarstwo w krajach niemieckojęzycznych. [czytaj więcej]


STOLICA to pismo z długą tradycją: było wydawane jako tygodnik w latach 1946-1989, w 2006 r. zostało reaktywowane jako miesięcznik przez grupę entuzjastów w odpowiedzi na zapotrzebowanie czytelników. Miesięcznik Stolica – prestiżowe, opiniotwórcze i cenne źródło informacji poświęcone stricte Warszawie – jej absurdom, ludziom, wydarzeniom, kulturze, inwestycjom, historii i tradycji. Podejmuje tematy ważne, najczęściej wyprzedzając i inspirując inne tytuły prasowe. W miesięczniku są obecne problemy współczesnego miasta, jego przyszłość i rozwój, historia, tożsamość Warszawy, ochrona zabytków.


Związek Stowarzyszeń Praskich jest kontynuatorem utworzonego w 1917 roku przez organizacje z terenu dzisiejszych czterech dzielnic Pragi Związku Stowarzyszeń Praskich. Obecny Związek powstał jako Grupa Partnerska, którą utworzyło kilkanaście organizacji i instytucji (w tym Stowarzyszenie Monopol Warszawski), a także osoby prywatne z terenu Pragi. Swoją działalnością obejmuje dzielnice prawobrzeżnej Warszawy. Związek jest ciałem społecznym o charakterze non-profit. [czytaj więcej]