Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia Monopol Warszawski może zostać każda osoba aprobująca nasze cele z racji wykonywanego zawodu lub własnych zainteresowań. Warunkiem członkostwa jest uzyskanie rekomendacji od dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Szczegółowe zasady przynależności do naszych struktur, a także prawa i obowiązki członków określa Rozdział III statutu Stowarzyszenia Monopol Warszawski.

Lista członków-założycieli:

 1. Prezes – Janusz Owsiany
 2. Wojciech Jan Redzej
 3. August Adam Dobiecki
 4. Marek Zieliński
 5. Andrzej Marek Kwiatkowski
 6. Hanna Krystyna Kowalska
 7. Bogusława Ruziewicz
 8. Zbigniew Romański
 9. Andrzej Lichosik
 10. Marek Daszkowski
 11. Piotr Najsztub
 12. Waldemar Rudnik
 13. Włodzimierz Kłoda
 14. Jacek Rymkiewicz
 15. Jerzy Jurczyński
 16. Jan Węgiełek