Spotkanie Powstańców z samorządowcami

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Stowarzyszenie Monopol Warszawski zorganizowało w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22 spotkanie kombatantów z samorządowcami warszawskimi.

Obecni byli: Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola, Aleksandra Gajewska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy oraz Agnieszka Wyrwał, radna m.st. Warszawy.

Głównym celem tego spotkania było poznanie najpilniejszych i najbardziej dokuczliwych potrzeb wyrażonych przez Powstańców Warszawskich w bezpośredniej rozmowie. Zabrało głos liczne grono weteranów, z jednej strony dziękując za stworzenie miejsca, gdzie mogą się spotkać, mają opiekę, możliwość skorzystania z rehabilitacji, licznych imprez kulturalnych, zjeść obiad, a z drugiej, zgłaszając postulaty o różnym charakterze. Większość z nich wymaga dla ich zrealizowania dedykowanej nowej przestrzeni. Podkreślano wielokrotnie, że projekt ośrodka przy ulicy Hrubieszowskiej 9 nie jest realistycznym rozwiązaniem dla spełnienia doraźnych potrzeb Powstańców Warszawskich. Zaproponowano zatem znalezienie rozwiązania przejściowego w postaci przekazania przestrzeni obecnie użytkowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Przywrócić Dzieciństwo”, a znajdującej się w tym samy budynku, co Dom Wsparcia przy ulicy Nowolipie 22.

Burmistrz zobowiązał się do znalezienia w trybie pilnym nowej lokalizacji dla towarzystwa, po to, by jak najszybciej zaadaptować przestrzeń pod konieczne nowe funkcjonalności niezbędne dla Powstańców Warszawskich. Dodatkowo wyraził nadzieję na dalszą tak owocną współpracę z opiekunem ośrodka – Stowarzyszeniem Monopol Warszawski.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Rady m.st. Warszawy zadeklarowali gotowość do szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby weteranów, w tym wsparcie postulatów wymagających podejmowania działań remontowo-adaptacyjnych.

Projekt finansuje m.st. Warszawa.