Spacery z powstańcami

Opiekunowie i wolontariusze związani z Domem Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22 od kilku już miesięcy prowadzą akcję aktywowania naszych podopiecznych poza ośrodkiem, który nadal jest zamknięty z powodu trwającej w kraju pandemii.

Nasi pracownicy kontaktują się telefonicznie z weteranami i ustalają godzinę spotkania, by przy sprzyjających warunkach pójść wspólnie na spacer, pomóc w sprawach urzędowych lub odwiedzić powstańca u niego w domu i spędzić z nim czas.

Na Nowolipiu 22 prowadzone są na razie tylko zajęcia indywidualne. Już wkrótce ruszamy z gimnastyką w małych grupach rotacyjnych, by wsparciem objąć większą liczbę osób.