Pomoc Powstańcom Warszawskim w czasie pandemii

Od 12 marca aż do odwołania z powodu zagrożenia koronawirusem zamknięty został Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22, którego Stowarzyszenie Monopol Warszawski w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy jest opiekunem na podstawie umowy podpisanej z m. st. Warszawą. W tym czasie pracownicy i wolontariusze ośrodka koordynują pomoc nad pozostającymi bardzo często samotnie we własnych domach weteranami. Pracy jest wiele, dlatego z radością reagujemy na każdy odruch serca. Ze względu jednak na specyfikę, jaką jest pomoc seniorom, wszystkie działania wymagają podporządkowania kilku ważnym zasadom:

1. Pomoc podopiecznym Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich powinna odbywać się za pośrednictwem biura przy ulicy Nowolipie 22.

2. Kontakt z powstańcami mogą mieć tylko osoby wcześniej skontrolowane w ośrodku pod kątem ewentualnej infekcji.

3. Wolontariusz dostarczający paczkę powinien wcześniej zostać przedstawiony seniorowi i mieć z nim stały kontakt, dla zbudowania więzi i poczucia zaufania.

4. Zachęcamy do zgłaszania się wszystkich Powstańców Warszawskich, którzy nie zostali jeszcze objęci naszym wsparciem.

5. Chęć udzielenia i okazania pomocy prosimy zgłaszać do biura Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich:

tel.: 572 817 999, e-mail: biuro@nowolipie22.pl