Pierwsze urodziny Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, czyli jak zdążyć przed Panem Bogiem

20 listopada zorganizowaliśmy oficjalne obchody pierwszych urodzin Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22. Na początku października wyprawiliśmy przyjęcie dla domowników, pracowników i najdłużej współpracujących wolontariuszy. Pozostał jednak niedosyt i ogromne pragnienie, by wyrazić naszą wdzięczność również i innym osobom, dzięki którym mógł powstać, a potem rozwijać się ten ośrodek.

Obchody rozpoczęły się od konferencji prasowej, w której wzięli udział Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Paweł Rabiej, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Janusz Owsiany, prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski, opiekun Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.

Ewa Malinowska-Grupińska zaznaczyła z całą mocą, że „Powstańcy Warszawscy są dla nas zarówno bohaterami tamtych dni, jak i naszymi bohaterami dnia dzisiejszego” i podkreśliła, że Rada m.st. Warszawy, na wniosek której powstał ten dom, nie będzie szczędziła wysiłków, by dobrostan weteranów wspierać przez cały rok.

Pani Przewodnicząca odwiedza ośrodek nie tylko z tytułu pełnionej funkcji w Urzędzie Miasta, ale również dlatego, że jest jego wolontariuszką. Tym bardziej cieszą jej słowa: „Moją największą radością jest to, że kiedy wchodzę do tego domu widzę go pełnym. Powstańców Warszawskich przychodzi do ośrodka o wiele więcej niż wtedy, kiedy go uruchamialiśmy. To oznacza, że ten dom jest dla nich prawdziwym domem. Lubią tu przychodzić. Jest dla nich miejscem ważnym.”

Na koniec swojego wystąpienia Ewa Malinowska-Grupińska skierowała serdeczne podziękowania do Janusza Owsianego, dzięki któremu – jak wyraziła się Pani Przewodnicząca, ten ośrodek zyskał duszę.

Następnie głos zabrał Paweł Rabiej, który zaapelował przez media, by o Powstańcach Warszawskich pamiętać nie tylko przy okazji obchodów rocznicowych, ale również na co dzień. Taką możliwość daje właśnie Dom Wsparcia na Nowolipiu 22, gdzie weterani zyskali opiekę, wsparcie oraz przyjazną atmosferę, i który stał się miejscem międzypokoleniowych spotkań, a także realizowania różnych form wolontariatu.

Pan Wiceprezydent m.st. Warszawy podjął bardzo ważny wątek: kwestię zapewnienia opieki zdrowotnej nad Powstańcami Warszawskimi. Potrzeby weteranów są coraz większe i placówka na Litewskiej będzie tylko jedną z opcji, z jakiej będą mogli korzystać Powstańcy – zaznaczył Paweł Rabiej. „Dodatkowo, decyzją Rady m.st. Warszawy, od 1 stycznia 2020 roku Powstańcy będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowej opieki medycznej. Zwłaszcza ci, którzy przebywają w domu, z którego nie są w stanie wyjść. Lekarz będzie do nich jeździł i ich badał.”

Ratusz prowadzi również obecnie rozmowy, by w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22 był stały dyżur lekarza, co ma zapewnić Szpital Praski. „Tak by w trybie dziennym zadbać o przebywających w ośrodku Powstańców” – dodał na koniec Paweł Rabiej.

Konferencję domknęło wystąpienie Janusza Owsianego, który, nie kryjąc wzruszenia, przyznał, że otrzymał od losu szansę robienia czegoś, co w zasadzie powinien robić każdy przyzwoity mieszkaniec Warszawy młodszego pokolenia. „Sam traktuję tę sposobność jako możliwość zrewanżowania się Powstańcom za to, co uczynili dla tego miasta i dla tego kraju” – powiedział prezes SMW i opowiedział o regularnie odbywających się w ośrodku rozmowach Powstańców z mieszkańcami Warszawy. „Jest coś magicznego w tych międzypokoleniowych spotkaniach zwłaszcza młodzieży z weteranami, bo żaden podręcznik ani informacje z internetu nie są w stanie tego zastąpić.”

Na koniec prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski przypomniał początki Domu Wsparcia i podkreślił z satysfakcją i wdzięcznością fakt, że „z inspiracji pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej Rada m.st. Warszawy jednogłośnie zadeklarowała uruchomienia środków na remont tego domu. Tempo było wariackie, bo staraliśmy się zdążyć przed Panem Bogiem i udało się. Zaczęło się od 6 Powstańców. Obecnie regularnie odwiedza nasz dom około 60 seniorów, a zarejestrowanych mamy blisko 120 weteranów, którzy w zależności od stanu zdrowia korzystają z wybranych form oferowanych przez ośrodek.”

Ostatnie minuty pan Janusz Owsiany wykorzystał do ponowienia apelu poprzez media do wszystkich mieszkańców stolicy o popularyzowanie akcji miasta „Pamiętamy o Powstańcach! Wspieramy Bohaterów!”, w ramach której uruchomiono w każdej dzielnicy telefon, pod którym przyjmowane są zgłoszenia o samotnych weteranach, którzy nie wiedzą o istnieniu ośrodka na Nowolipiu 22, gdzie mogliby liczyć na bezpłatną opiekę i wsparcie.

W drugiej części uroczystości Janusz Owsiany, prezes Stowarzyszenie Monopol Warszawski wraz z panią Renatą Marut, prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – partnerem projektu, wręczali i przyjmowali podziękowania. Liczny krąg przyjaznych osób i instytucji, który wystąpił na scenie, dał świadectwo ogromnej skali życzliwość, jaka urosła i rozpościera się nad Domem Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.

Artystyczną atrakcją uroczystości był występ Warszawskiego Combo Tanecznego Janka Młynarskiego, które poderwało do tańca Powstańców Warszawskich i innych gości.