Pałacyk Konopackiego

Za Dworcem Wileńskim, po parzystej stronie dzisiejszej Alei Solidarności rozpościera się teren Nowej Pragi. Historycznie jest to część Pragi leżąca na północny wschód od Starej Pragi i oddzielona od niej linią kolei petersburskiej, wybudowana w II połowie XIX w. Jej głównym fundatorem był przedsiębiorca Ksawery Konopacki.

Sam Pałacyk Konopackiego znajduje się u zbiegu ulic Strzeleckiej i Środkowej. Ten stylowy, zabytkowy obiekt z 1864 roku oczekuje na przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji. 18 maja 2005 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Urząd Miasta planuje pozyskanie funduszy na przekształcenie Pałacyku w ramach rewitalizacji Pragi.