Monodram Małgorzaty Bańki pt. „Nie bój się nocy. Opowieść o Powstaniu Warszawskim”

W ramach wydarzeń zaplanowanych przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski, a związanych z obchodami 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 2 sierpnia zaprosiliśmy do Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 na szczególny monodram.

„Nie bój się nocy. Opowieść o Powstaniu Warszawskim” to spektakl muzyczny przygotowany i zaprezentowany przy akompaniamencie fortepianu przez Małgorzatę Bańkę.
Inspiracją dla artystki do powstania tego monodramu była rozmowa z panią Wandę Traczyk-Stawską ps. „Pączek”, jaka została przeprowadzona i zarchiwizowana przez SMW w trakcie spotkania w ramach cyklu „Moja Warszawa”, co miało miejsce 15 marca. Fragmenty tej rozmowy pokazywane w trakcie spektaklu stanowią autentyczny i doniosły komentarz do opowieści o Powstaniu Warszawskim. Monodram kończy wideoklip, do udziału w którym artystka zaprosiła Powstańców Warszawskich z Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22, gdzie nastąpiła jego rejestracja. Ilustracją muzyczną do tego materiału jest poruszający wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Żyjemy na dnie ciała”. Wideoklip jest dostępny na platformie YouTube.

Projekt finansuje m.st. Warszawa.