Koncert Chóru Żydowskiego CLIL

W ramach wydarzeń otwartych, jakie mają miejsce w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22, 22 października odbył się koncert Chóru Żydowskiego CLIL.

Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać tradycyjnych piosenek wykonanych w języku jidysz, popularnych piosenek hebrajskich oraz pieśni religijnych związanych z obchodami świąt żydowskich. Dopełnieniem tej pięknej muzyki był energetyczny akompaniament kapeli klezmerskiej i żywiołowe prowadzenie przez dyrygenta Wojciecha Pławnera.

Wydarzenie zostało sfinansowane przez m.st. Warszawę.