Dom Generalny Sióstr Loretanek

Naprzeciwko głównego wejścia do Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ znajduje się Dom Generalny Sióstr Loretanek przy ul. Kłopotowskiego 18. Zgromadzenie zostało założone w 1920 roku przez księdza Ignacego Kłopotowskiego, obecnie patrona ulicy, wielkiego społecznika, proboszcza kościoła katedralnego św. Floriana w latach 1919-31, beatyfikowanego przez Kościół Rzymsko-Katolicki w 2005 roku. Od początku istnienia zakon Sióstr Matki Bożej Loretańskiej mieści się na starej Pradze, a Loretanki niezmiennie zajmują się m.in. pracą wydawniczą, oświatową i dobroczynnością, szczególnie na rzecz osób starszych i dzieci. Na prawo od wejścia zwraca uwagę tzw. „okno życia”, przygotowane dla dzieci, których matki nie mogą lub nie chcą wychowywać i które mogą być pozostawione anonimowo.