Dokument „Szesnastu” Włodzimierza Dusiewicza

W Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie zorganizowaliśmy 30 października projekcję filmu dokumentalnego „Szesnastu” z 1989 roku. Jego realizatorem i scenarzystą jest pan Włodzimierz Dusiewicz, który uczestniczył w seansie.

Czarno-biały dokument jest wstrząsającym zapisem procesu politycznego, jaki odbył się w dniach 18 -21 czerwca 1945 roku w Moskwie na przywódcach Polskiego Państwa Podziemnego, którego celem było zdyskredytowanie zasług i upokorzenie władz RP w oczach narodu polskiego i światowej opinii publicznej.

Projekcję filmu poprzedziła rozmowa z jego autorem, którą poprowadziła Miłka Skalska, dziennikarka telewizyjna. Na zakończenie natomiast wywiązała się dyskusja o kulisach powstawania dokumentu i ogromnej roli, jaką odegrał w tym projekcie reżyser Aleksander Ford.