Styczeń na Nowolipiu 22

Nowy rok powitaliśmy w ośrodku na Nowolipiu 22 zwyczajowo harmonogramem zajęć, jakie przygotowaliśmy dla naszych podopiecznych.

Trzy razy w tygodniu prowadzone były zajęcia z gimnastyki ogólnokondycyjnej. Stałym elementem harmonogramu tygodniowego były także środowe spotkania brydżowe. Dzięki zaangażowaniu naszego partnera – Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – regularnie w ośrodku odbywają się wykłady. Są to wydarzenia dostępne dla wszystkich chętnych. W styczniu Radosław Potrac opowiadał  o Powstaniu Styczniowym, które Zygmunt Walkowski przedstawił w kadrach zdjęć. O Marszałku Piłsudskim i o Wielkim Gościńcu Litewskim mówili Barbara Tekieli i Michał Rybak.  Natomiast historię praskich kolei i dworców kolejowych przybliżył Robert Bąbik.

Jedną z inicjatyw cieszących się dużym zainteresowaniem Powstańców Warszawskich jest cykl spotkań z artystami. Ośrodek odwiedzili w styczniu: Grażyna Barszczewska, Magdalena Zawadzka, Marzena Trybała oraz Tomasz Skrzypniak. Organizatorem tych wydarzeń jest Sebastian Kosecki we współpracy z Katarzyną Spoczyńską-Król z Oddziału Miłośników Bródna Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Nieodłącznym elementem każdego tygodnia na Nowolipiu są wizyty dzieci i młodzieży. W ramach tych spotkań mają miejsce  różne aktywności łączące pokolenia w zależności od wieku grupy. Przedszkolaki umilają czas naszym seniorom, biorąc udział we wspólnych warsztatach z rękodzieła, śpiewając wspólnie kolędy czy wystawiając przedstawienia jasełkowe. Młodzież uczestniczy w lekcjach historii. Niezmiernie wzruszające spotkanie, w którym uczestniczyły niewidome dzieci ze szkoły w Laskach, odbyło się 27 stycznia.

W każdy czwartek odbywały się w trakcie drugiego śniadania spotkania z Januszem Owsianym. Jest to okazja, by w bezpośredniej rozmowie z Powstańcami Warszawskimi omówić bieżące kwestie dotyczące funkcjonowania ośrodka i dokonać koniecznych korekt. Nie obywa się rzecz jasna bez dzielenia się również gawędami i anegdotami o Warszawie, czego z miłości do stolicy nie może sobie nigdy odmówić i Janusz Owsiany, jak i nasi seniorzy.

W styczniu zorganizowaliśmy kilka koncertów. Scena naszego ośrodka jest otwarta zarówno dla wybitnych artystów, jak i również dla młodych adeptów, dla których występ przed Powstańcami Warszawskimi jest okazją do konfrontacji swojego talentu z niezmiernie życzliwą publicznością. Swój koncert akustyczny na gitarę dała Anna Rosa Kazan. Z koncertem muzyki klasycznej wystąpili Katarzyna Bąkowska, Magdalena Michalak, Natalia Gruszczyńska – skrzypce i Franciszek Jasionowski – fortepian. Dzięki staraniom Barbary Nowiny-Jankowskiej, prezes Fundacji Polsko-Włoskiej im. Fryderyka Chopina, zaśpiewała dla weteranów Anna Kutkowska-Kass przy akompaniamencie prof. Roberta Morawskiego. Koncert poprowadził redaktor Tadeusz Deszkiewicz.

Z Powstańcami Warszawskimi czas spędzała Gośka Bańka, by wspólnie uczyć się śpiewać skomponowanej przez artystkę pieśni do słów wiersza „Modlitwa Bonawentury”.

Na życzenie naszych seniorów uruchomiliśmy cykl spotkań z Anną Wąsik – prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Praga, podczas których podejmowano rozmowy o Pradze, zagadnienia prawne, planowano inicjatywy, omawiano potrzeby i drobne radości Powstańców.

Nowolipie 22 odwiedzały też liczne stacje telewizyjne. Polsat News wsparł nas w poszukiwaniu wolontariuszy. Dzięki nadanemu na żywo materiałowi na nasz apel błyskawicznie odpowiedzieli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzięki uprzejmości generała dywizji Wiesława Kukuły do ośrodka oddelegowany został szeregowy Hubert Mich, który przejął obowiązki naszych chorych kierowców. W wolnych chwilach nowy wolontariusz pomagał również w codziennych pracach, jak parzenie herbaty czy nakrywanie do stołu.

Nasi podopieczni czują się u nas tak dobrze, że wyprawiają w ośrodku swoje urodziny. Razem z nimi i zaproszonymi gośćmi świętowaliśmy w styczniu jubileusz m. in. Waldemara Sielickiego, Zbigniewa Daaba, Janusza Walendzika, Jerzego Czerskiego i Zbigniewa Rylskiego.

Radości łączą się również z chwilami smutnymi. 30 stycznia pożegnaliśmy Czesława Łukasika, jednego z pierwszych weteranów, którzy zaczęli odwiedzać Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22.