Cerkiew św. Marii Magdaleny

Kolejnym obiektem stojącym przy placu Wileńskim jest Metropolitarna Cerkiew Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego p.w. Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych praskich obiektów. Jego powstanie powiązane było z rozwojem Pragi, jaki nastąpił w latach 60. XIX wieku i którego przejawem było m.in. oddanie dwóch dworców kolejowych. Cerkiew zbudowano w latach 1867-69 w stylu bizantyjsko-weneckim według projektu Mikołaja A. Syczewa.

Przed cerkwią znajduje się metalowy krzyż upamiętniający „Rzeź Pragi” z 4 listopada 1794 r., gdy wojska rosyjskie gen. Suworowa podczas szturmu dokonały masakry obrońców i cywilnej ludności przedmieścia Warszawy.