Kategoria: Projekty

 • „100 metrów od metra”

  W 2014 roku z okazji otwarcia drugiej linii warszawskiego metra zorganizowaliśmy – we współpracy z Warszawską Organizacją Turystyczną i przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa – cykl spacerów „100...

 • „Pracownia otwarta”, 2008-2014

  W latach 2008-2014 przeprowadziliśmy łącznie pięć edycji projektu „Pracownia otwarta”, współfinansowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Projekt polegał na organizacji i prowadzeniu warsztatów malarskich oraz z zakresu grafiki i rysunku...

 • Centrum Aktywizacji i Rozwoju Przedsiębiorczości „Aktywna Praga”

  W roku 2014 w oparciu o wieloletnie doświadczenia własne, a także dzięki zaangażowaniu współpracujących ekspertów, rozpoczęliśmy proces tworzenia stałej platformy wsparcia i aktywizacji społeczności warszawskiej Pragi w rożnych obszarach: podejmowania działalności...

 • Projekt „Animator+”

  W roku 2013, w partnerstwie z Fundacją „Grupa Twórcza”, Fundacją „Miasto Słów” oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku Collegium Civitas, zrealizowaliśmy projekt „Animator+”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w...

 • „Strefa małego kibica”

  W roku 2012 zakończyliśmy także projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pn. „Strefa małego kibica”. Projekt realizowany był w związku z mistrzostwami w piłce nożnej EURO 2012. Miał na...

 • Prelekcje, wykłady

  W ramach projektów „Lato na Starej Pradze” i „A może na Pragę…”, zrealizowanych w 2006 roku, prowadziliśmy prelekcje na temat historii i dziedzictwa kulturowo-historycznego warszawskiej Pragi. Prelekcje odbywały się w...

 • Działalność ekspercka i konsultacyjna

  W ramach działalności eksperckiej i konsultacyjnej sporządzamy także opracowania dotyczące historii Warszawy, wybranych miejsc i artefaktów (np. „Historia ogródków działkowych na terenie Pragi” – 2014). Prowadzimy również tzw. śledztwa historyczne...

 • „Witajcie na Pradze”

  W 2012 roku, z okazji organizacji w Warszawie mistrzostw UEFA EURO 2012, przygotowaliśmy dwujęzyczną aplikację mobilną po warszawskiej Pradze pod nazwą „Witajcie na Pradze”. Aplikacja została wykonana w wersji polsko,...