Kategoria: Wydarzenia w Domu Powstańca

 • Lepiej zapobiegać niż leczyć

  Zapobieganie chorobom jest wielokrotnie tańsze niż̇ leczenie. To oczywiste. Dlatego inwestycja w ten obszar po prostu się opłaca. Jako Stowarzyszenie Monopol Warszawski startujemy z programem pn.: „Zdrowotny Bilans Powstańca”. W...

 • Dom Powstańców Warszawskich – sprawozdanie za rok 2020

  Stowarzyszenie Monopol Warszawski realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Kontynuacja działalności Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22” zapoczątkowane 1 czerwca 2018 roku. Od stycznia do grudnia 2020...

 • Pomoc seniorom w święta i na co dzień

  Dom Powstańców Warszawskich został otwarty 30 września 2018 roku. Jest to pierwsza placówka dedykowana żyjącym na terenie stolicy weteranom, gdzie mogą liczyć na ciepły posiłek, wsparcie w rehabilitacji, poradnictwo, wydarzenia...

 • Spacery z powstańcami

  Opiekunowie i wolontariusze związani z Domem Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ulicy Nowolipie 22 od kilku już miesięcy prowadzą akcję aktywowania naszych podopiecznych poza ośrodkiem, który nadal jest zamknięty z...

 • Co słychać u powstańców?

  Pandemia nie oszczędziła nikogo. Gdy w marcu zapadła decyzja o tymczasowym zamknięciu Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, zmieniła się również forma opieki nad podopiecznymi Nowolipia 22. Trzeba było przeorganizować system...

 • Po prostu – dziękuję!

  Stowarzyszenie Monopol Warszawski, którego jestem szefem, zostało wybrane przez Biuro Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji konkursowego projektu stworzenia a następnie poprowadzenia Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy...

 • Marzec na Nowolipiu 22

  Ten miesiąc rozpoczął się w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich jak wiele poprzednich, jednak wkrótce miało się okazać, że będzie niepodobny do żadnego z wcześniej opisywanych. Dla naszych podopiecznych dzięki...