O nas

Istniejemy od 2001 roku. Naszymi założycielami byli działacze turystyczni, przewodnicy, historycy sztuki, dziennikarze oraz przedstawiciele władz lokalnych. Zbiorowe członkostwo w Stowarzyszeniu zadeklarowało Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – nasza organizacja partnerska – a także Związek Artystów Scen Polskich.

Geneza powstania Stowarzyszenia łączy się nierozerwalnie z obiektem Warszawskiej Fabryki Wódek „Koneser”, dla którego – w porozumieniu z dyrekcją przedsiębiorstwa – opracowaliśmy wstępną koncepcję zagospodarowania obiektu. Ocalenie zabytkowego zakładu i przekształcenie go w turystycznie atrakcyjny zespół kulturalno-promocyjny prawobrzeżnej Warszawy legło u podstaw naszej działalności.

Zabytkowy Obiekt Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” (na zdjęciu widoczny budynek Kordegardy u zbiegu ulic Ząbkowskiej i Markowskiej). Obecnie cały kompleks, w ramach programu rewitalizacji, przekształcany jest w Centrum Praskie Koneser.

Od początku istnienia prowadzimy działalność związaną z szeroko pojmowaną rewitalizacją społeczną i materialną. Aktywnie angażujemy się w projekty kulturalne i artystyczne, projekty promujące historię i dziedzictwo Warszawy, przedsięwzięcia turystyczne i edukacyjne, oraz inicjatywy społeczne i pomocowe.

Prowadzimy także działalność wydawniczą, szkoleniową oraz w zakresie informacji turystycznej. Rozwijamy także komercyjną działalność w zakresie turystyki, służącą finansowaniu naszej misji oraz propagowaniu turystyki aktywnej.

Nasze projekty realizujemy we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, którego mamy zaszczyt być partnerem, oraz z szeregiem innych organizacji partnerskich, w tym m.in. z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, Warszawską Organizacją Turystyczną, PTTK, Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, innymi organizacjami pozarządowymi, w tym zrzeszonymi w powstałym w marcu 2006 roku Związku Stowarzyszeń Praskich.